בורות המים של הנבטים

הנבטים היו שבט ערבי שעלה על במת ההסטוריה סביב 200 לפנה"ס והתפרנס ואף התעשר מסחר הבשמים- מור ולבונה. הנבטים פיתחו מערכות מים מדהימות שחלקם מחזיק מעמד עד היום. בכל הנגב יש ערים נבטיות עתיקות ולצידן בארות מים, סכרי הטייה ומה שמעניין אותנו כאן בורות חפורים וחבויים למאגירת המים.

אחת הדוגמאות לבור מים נבאטי במדבר הוא בור חווארים בפתח נחל חווארים ליד שדה בוקר.

השימוש בגמל ומציאת המים במדבר. זוהי דוגמא אופיינית ליכולתם של הנבטים למצוא, לאגור ולהסתיר מים בתנאי המדבר. את הבור המרובע חצבו לעומק סלע הגיר בהותירם עמוד במרכזו לתמיכת התקרה. בעבר כיסתה התקרה את כל הבור ורק פתח קטן הוביל אל גרם המדרגות שנועד לתחזוקתו. קירות הבור מטויחים עד התקרה כדי לשמר כל טיפה של מים. הבור ניזון מסכר הטייה קטן ופשוט, הבנוי מאבני שדה, על ערוץ משני של נחל חווארים היורד בסמוך. בשעת גשם נאגר כל הנגר מאגן הניקוז של הערוץ בגבעות שמדרום ומזין את הבור. עד היום, בסוף כל חורף, מלא הבור עד למעלה במים- עדות לגודל המפעל הנבטי. הבור וגם סכר ההטייה נסתרים מהדרך שעברה פה- היום הכביש, ורק מי שידע את הסוד יכול היה לנצל את המים.


סוג המערה:
ציוד מיוחד: אין
הערות ואזהרות:
לשלב בטיול בסביבה עם: