מחילות המסתור חירבת רומה

חורבת כפר מתקופת בית שני, אשר תושביו חפרו מחילות מסתור, ככל הנראה לקראת מרד החורבן או מרד בר כוכבא. בתיאור הקרב על יודפת מתאר יוספוס את נטירא ופיליפוס, שני אחים גיבורים מהכפר רומה, שלחמו בעוז ברומאים.
במקום מס' בורות מים מלאים. ב-2009 הוסדר וסומן קטע מעגלי קצר במערכת המסתור אך הסימון נהרס ברובו ולא ניתן לסמוך עליו. בפועל המחילות ארוכות ומסועפות, יש מספר כניסות אך רק אחת מהן מובילה למחית המסתור הארוכה.

סוג המערה: מחילות מסתור חפורות מתקופת בית שני
ציוד מיוחד: אין
הערות ואזהרות: חשש מקרציות
לשלב בטיול בסביבה עם: גן לאומי ציפורי, יער אלוני אבא, עתיקות בית שערים