מחפורות הנחש הצמא

שתי מנהרות חפורות שנחפרו במקור כדי לאכסן נפט לשעת חירום כחלק מפרויקט קו צינור הנפט אילת-אשקלון. המנהרה הימנית, הקטנה מהשניים עומקה מספר מטרים בודדים, ובכניסתה מוצבת דלת פלדה כבדה היצוקה בבטון, ובתוכה מספר תאים חצובים בסלע אשר גם להם דלתות פלדה כבדות וריח נפט חריף נידף מהן.

המנהרה השמאלית חצובה הישר לתוך ההר ללא בניות מלאכותיות בפנים. כניסתה בגודל של רכב בערך, אך גובהה גדל בהדרגה לכ-50 מ׳ ובסופה לאחר כ-200 מ׳ היא נפתחת לשני חללים ענקיים בגודל של 50/50/50 מ׳ כל אחד. כדאי להשתמש בפנסים. הכניסה לרכב חסומה – אפשר להיכנס רגלית או באופניים.

המערות בסכנת קריסה! זהירות!

סוג המערה:
ציוד מיוחד: אין
הערות ואזהרות:
לשלב בטיול בסביבה עם: