מערות נחל נקרות

מערה צרה וארוכה שנוצרה כתוצאה מהתחתרות מי השטפונות בבסיס המצוק.

סוג המערה:
ציוד מיוחד: אין
הערות ואזהרות:
לשלב בטיול בסביבה עם: